Metoda

Pracuję w podejściu pracy z procesem. Jest to kierunek rozwijany od ponad 30 lat przez Arnolda Mindella. Sposób opisu rzeczywistości i poszczególne techniki stosowane w tym podejściu nadają się do pracy zarówno z klientami indywidualnymi, parami, organizacjami jak i dużymi grupami. Psychologia procesu traktuje wszelkie problemy jakie pojawiają się w naszym życiu jako sygnały głębszych procesów istotnych z punktu widzenia rozwoju osoby, relacji czy też grupy/organizacji. Po ich zintegrowaniu łatwiej jest funkcjonować.

Możesz poczytać więcej o psychologii zorientowanej na proces (obie nazwy stosuje się zamiennie) klikając poniższe linki.

Po polsku:

Po angielsku: